Vi leverer kvalificeret og uafhængig juridisk rådgivning. Vi er engagerede, har respekt for forskelligheder og møder alle i øjenhøjde.

OM VIRKSOMHEDEN

Advokatfirmaet Jesper Bach ApS rådgiver private og erhvervskunder om køb og salg af fast ejendom og arbejder som administrator for ejer- og andelsforeninger samt erhvervs- og investeringsejendomme. Derudover giver vi juridisk bistand til private i forbindelse med bl.a. testamenter, dødsboer og familieret.

Som juridiske rådgivere for en række banker og  pantebrevsselskaber beskæftiger vi os også med inkasso og realisering af fast ejendom på tvangsauktion.

Mission

Vores mission er at yde hurtig, kvalificeret og uafhængig juridisk rådgivning, der tager udgangspunkt i kundernes konkrete situation og behov, og som hviler på etik og høj moral. Vi er engagerede, har respekt for forskelligheder og møder alle i øjenhøjde.

 

Baggrund

Firmaet er grundlagt i 1957 af advokat Jørgen Bach og ejes i dag af cand. jur. og advokat med møderet for Landsretten, Jesper Bach. Se Jesper Bachs profil.

Organisering

Vi har til huse på H.C. Andersen Boulevard ved Rådhuspladsen i København, hvor vi er en del af et kontorfællesskab med i alt 6 advokater.

Sikkerhed og forsikring

Advokatfirmaet Jesper Bach ApS er ansvarsforsikret og underslæbsforsikret. Som medlem af Advokatsamfundet følger vi de etiske retningslinjer og deltager i den obligatoriske efteruddannelse.

GDPR

Download persondata compliancemanual