Selskabsret

 • Rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige selskabsformer
 • Rådgivning om de juridiske og økonomiske krav i relation til netop din virksomhed
 • Praktisk bistand til stiftelse og registrering ag virksomheden
 • Udarbejdelse af vedtægter, ejeraftaler og ejerbøger
 • Planlægning og afvikling af generalforsamling
 • Rådgivning om finansiering
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med overdragelse, fusion, deling, afvikling og likvidation af selskaber.

Erhvervslejeret

 • Generationsskifte (i tæt samarbejde med revisor)
 • Inkasso-opgaver
 • Forhandling og indgåelse af erhvervslejekontrakter
 • Forhandling og indgåelse af fremleje- og franchiseaftaler
 • Forpagtningsaftaler
 • Sager om huslejestigninger og -nedsættelser
 • Sager om opsigelse og ophævelse af kontrakter
 • Bistand i forbindelse med erhvervelse af udlejningsejendomme.
 • Bistand til afståelse af lejemål
 • Forberedelse og føring af retssager
 • Afklaring af juridiske spørgsmål.

Priser

Vejledende timepris: 2.000 kr. + moms.
Kontakt os, så udarbejder vi et konkret tilbud.